Επισκέπτες ως τώρα στο SEMFE Alumni...

Ξεκινήσαμε το "SEMFE Alumni" τον Ιανουάριο του 2014 με σκοπό να βρούμε και καταγράψουμε όλους τους Αποφοίτους ΣΕΜΦΕ. Εδώ
 δείχνουμε την κατανομή των επισκεπτών παγκοσμίως από τότε και συμπεριλαμβάνουμε κάποια στοιχεία χρήσης της σελίδας μας (τα γραφήματα αναβαθμίζονται δυναμικά).

Users and Pages per SessionΠιο συχνά επισκεπτόμενες σελίδεςPageviews απο 1η Ιανουαρίου 2014
Pages viewed per session (Pages/Session)


Avg. Sess. Duration & Pages per SessionΕπισκέπτες ανά μήνα από τη δημιουργία της ιστοσελίδας μας (3 Ιαν 2014) ως και σήμερα.

Users% Sessions & Sess. Duration by Week DaySessions by Browser