Δωρεά στο Σύλλογο

Ο Σύλλογος Διπλωματούχων ΣΕΜΦΕ στηρίζεται εξ ολοκλήρου στις δωρεές και συνεισφορές των μελών του. Οι δωρεές και συνεισφορές σας καλύπτουν τα λειτουργικά έξοδα του Συλλόγου καθώς και έξοδα για διοργάνωση ημερίδων και συναντήσεων σε ετήσια βάση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Μπορείτε να συνεισφέρετε στο Σύλλογο Διπλωματούχων ΣΕΜΦΕ οποιαδήποτε ποσό στον ακόλουθο λογαριασμό τραπέζης:

Τράπεζα: EuroBank Ergasias SA
Ονοματεπώνυμο Δικαιούχου:  Σύλλογος Διπλωματούχων ΣΕΜΦΕ
Αριθμός Λογαριασμού: 0026 0234 42 0102398401
IBAN: GR5102602340000420102398401


Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και PayPal (με κάποια επιπρόσθετη χρέωση, δείτε και εδώ):

Η οποιαδήποτε δωρεά είναι πολύτιμη για τη Δράση μας. 

Σας ευχαριστούμε!