Αρχική‎ > ‎

Σύλλογος Διπλωματούχων ΣΕΜΦΕ

Πως ξεκινήσαμε...

Ο Σύλλογος Διπλωματούχων ΣΕΜΦΕ (o "Σύλλογος") είναι ο επίσημος φορέας των Διπλωματούχων/Αποφοίτων της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ (η "Σχολή"). Η Ιδρυτική Συνέλευση έγινε στις 29 Οκτωβρίου 2013 στου Ζωγράφου, ενώ στη συνέχεια εγκρίθηκε και καταχωρήθηκε στο βιβλίο του Πρωτοδικείου Αθηνών. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από μέλη του προηγούμενου Συλλόγου Αποφοίτων καθώς και από πολλά νέα μέλη. Μέχρι τώρα, ο Σύλλογος και τα μέλη του έχουν συμβάλει αποφασιστικά σε δραστηριότητες όπως η εξωτερική αξιολόγηση της ΣΕΜΦΕ που σχετίζεται άμεσα με την επαγγελματική προοπτική των αποφοίτων,  η "κίνηση των 15" για τη δικαστική διεκδίκηση για ένταξη στο ΤΕΕ, στις συζητήσεις για το πρόγραμμα σπουδών της ΣΕΜΦΕ, ενώ και σε πολλές άλλες εκδηλώσεις και συναντήσεις, που έχουν να κάνουν με τους διπλωματούχους της ΣΕΜΦΕ.  Ο Σύλλογος χειρίζεται όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την επαγγελματική κατοχύρωση των αποφοίτων της ΣΕΜΦΕ, όπως επίσης και του συντονισμού ενημερωτικών συζητήσεων και ημερίδων.


Όραμα

μπλα μπλα δες εδώ http://auebalumni.gr/enosi/vision/

???????? (κάτι γενικό εδώ, big picture)Σκοποί του Συλλόγου

Ο Σύλλογος είναι σωματείο κοινωφελές, επιστημονικό και ευρύτερα ερευνητικό χωρίς να έχει κερδοσκοπικό ή πολιτικό χαρακτήρα με σκοπό:

1.  Την κατοχύρωση, προαγωγή και προστασία των ηθικών, πνευματικών, οικονομικών και γενικότερα των επαγγελματικών συμφερόντων των αποφοίτων της σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (Ε.Μ.Φ.Ε.) του Ε.Μ.Π.

2.  Την ανάπτυξη στενών δεσμών αλληλεγγύης και συναδελφικότητας καθώς και την ανύψωση του επιστημονικού επιπέδου των μελών χωρίς οποιαδήποτε πολιτική επιδίωξη.

3.  Τη διοργάνωση εκδηλώσεων που έχουν σχέση με την ανάπτυξη και τη σύσφιξη των σχέσεων των μελών.

4.  Τη βελτίωση και την ενίσχυση του επιτελούμενου διδακτικού και ερευνητικού έργου, προπτυχιακού και μεταπτυχιακού, στη σχολή Ε.Μ.Φ.Ε. του Ε.Μ.Π. με σκοπό την σύνδεση της δεξαμενής παροχής γνώσης με τις σύγχρονες ανάγκες της επιστήμης και της τεχνολογίας.

5.  Την ηθική, επαγγελματική, υλική και κάθε είδους άλλη παροχή βοήθειας και ενίσχυση των διπλωματούχων της σχολής Ε.Μ.Φ.Ε. του Ε.Μ.Π.

6.  Την ίδρυση και λειτουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης και αρχείου σχετικού με το αντικείμενο των εφαρμοσμένων μαθηματικών και φυσικών επιστημών.

7.  Την έκδοση περιοδικών, επιστημονικών κειμένων και βιβλίων σχετικά με το αντικείμενο των εφαρμοσμένων μαθηματικών και φυσικών επιστημών.

8.  Την οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, ημερίδων και ταξιδιών μελέτης για την προώθηση της έρευνας και την επέκταση της τεχνογνωσίας πάνω στοεπιστημονικό αντικείμενο των εφαρμοσμένων μαθηματικών και φυσικών επιστημών.

9.  Την συνεργασία με τις Ελληνικές αρχές, την Ευρωπαϊκή Ένωση και οποιοδήποτε άλλο διεθνή οργανισμό προκειμένου να προωθηθεί το επιστημονικό αντικείμενο των διπλωματούχων της σχολής Ε.Μ.Φ.Ε. του Ε.Μ.Π.

10. Την αναζήτηση και συμμετοχή σε προγράμματα εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή για την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας πάνω στο επιστημονικό αντικείμενο των εφαρμοσμένων μαθηματικών και φυσικών επιστημών.

11. Τη συνεργασία με άλλα αδελφά σωματεία και ενώσεις της Ελλάδας και του εξωτερικού.


Εγγραφή νέων μελών στο Σύλλογο

Μπορείτε να στείλετε τα στοιχεία σας (Ον/μο και έτος εισαγωγής) στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συλλόγου, ενώ το ποσόν της εγγραφής (10 Eυρώ) θα μπορείτε να το καταβάλετε μέσω φυσικής παρουσίας σε κάποια προσεχή εκδήλωση (κοπή πίτας, ημερίδα, συνέλευση κ.α.) μέχρι να είναι διαθέσιμη η ηλεκτρονική φόρμα πληρωμής. 
Τα τακτικά μέλη δικαιούνται: Να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και να έχουν δικαίωμα γνώμης και ψήφου, να εκλέγουν τη διοίκηση του Συλλόγου, να εκλέγονται στη διοίκηση του Συλλόγου και σε όλα τα υπόλοιπα όργανα, να ελέγχουν τις πράξεις των οργάνων του Συλλόγου. 
Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται: Να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις απέναντι στο Σύλλογο, να συμμορφώνονται με το Καταστατικό και τις αποφάσεις των οργάνων του Συλλόγου και να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την πραγματοποίηση των σκοπών του.

Όργανα του Συλλόγου

Τα όργανα του Συλλόγου είναι:
Η Γενική Συνέλευση
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Εξελεγκτική Επιτροπή

Αρχαιρεσίες

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής διενεργούνται κάθε δύο χρόνια. Όσοι επιθυμούν να εκλεγούν μέλη του Δ.Σ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλουν τη σχετική αίτηση στο Δ.Σ. Η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τους υποψηφίους και τους καταχωρεί σε αλφαβητική σειρά σε ένα μόνο ψηφοδέλτιο. Επιτυχόντες θεωρούνται όσοι έλαβαν τις περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση. Οι πέντε πρώτοι σε ψήφους είναι τα τακτικά μέλη του Δ.Σ. και οι επόμενοι πέντε αναπληρωματικά. Το ίδιο ισχύει και για τα τρία πρώτα σε ψήφους μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και για τα τρία επόμενα ως αναπληρωματικά.

Τακτικά μέλη Δ.Σ.

Κάραλης Δημήτριος (Πρόεδρος)
Ελμαλής Ελευθέριος (Αντιπρόεδρος)
Αλμπάνης Ευάγγελος (Γενικός Γραμματέας)
Αλεξανδροπούλου Χαρίκλεια (Ταμίας)
Τόλης Κωνσταντίνος (Μέλος)

Αναπληρωματικά μέλη Δ.Σ.

Θεοδωράκος Ιωάννης
Ευαγγελίδη Σοφία
Αναστασίου Αθανάσιος
Πεπέ Σωτηρία
Βελλή Γεωργία

Υπεύθυνος δικτύου αποφοίτων/διπλωματούχων:
Στούρας Κωνσταντίνος


Comments