Μελέτη Αποφοίτων ΣΕΜΦΕ (ημιτελής)


Έχοντας μαζέψει τα στοιχεία 310+ (πιστοποιημένων) Αποφοίτων ΣΕΜΦΕ, ακολουθεί μια λεπτομερής μελέτη για το "μέσο προφίλ του Αποφοίτου ΣΕΜΦΕ". Συγκεκριμένα, επιλέγοντας "έτος εισαγωγής ΣΕΜΦΕ" μπορείτε να δείτε μέσο/ ελάχιστο/ μέγιστο χρόνο αποφοίτησης, κατανομή φύλων, και γεωγραφική κατανομή (ανά χώρα) Αποφοίτων ΣΕΜΦΕ. Τα γραφήματα αναβαθμίζονται δυναμικά προσαρμόζοντας τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει στην επιλογή σας.