Επισκέπτες ως τώρα στο SEMFE Alumni...

Ξεκινήσαμε το "SEMFE Alumni" τον Ιανουάριο του 2014 με σκοπό να βρούμε και καταγράψουμε όλους τους Αποφοίτους ΣΕΜΦΕ. Εδώ δείχνουμε την κατανομή των επισκεπτών παγκοσμίως από τότε και συμπεριλαμβάνουμε κάποια στοιχεία χρήσης της σελίδας μας (τα γραφήματα αναβαθμίζονται δυναμικά).

Επισκέπτες ανά μήνα από τη δημιουργία της ιστοσελίδας μας (3 Ιαν 2014) ως και σήμερα.