Δημιουργία στοιχείων επικοινωνίας με Αποφοίτους ΣΕΜΦΕ

Post date: Jan 30, 2014 9:56:3 PM

  • Μία πολύ καλή ένδειξη επιτυχίας μιας Σχολής είναι κατά πόσον πετυχαίνει το σκοπό της: την εφοδίαση των εισακτέων της με τις κατάλληλες γνώσεις για ομαλή ενσωμάτωση στη σύγχρονη κοινωνία. Ακολουθεί μια λίστα από αρκετούς αποφοίτους της Σχολής μας που ως τώρα επικοινώνησαν μαζί μας, ώστε να κρίνετε από μόνοι σας κατά πόσον η ΣΕΜΦΕ "πέτυχε/ συνεχίζει να πετυχαίνει το σκοπό της".

Αν επιθυμείτε να προστεθείτε στη λίστα αυτή, βοηθώντας τους συμφοιτητές σας με τις συμβουλές σας, την εμπειρία σας, ή ακόμη και δείχνοντας τις μετά-ΣΕΜΦΕ επιλογές σας, παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία σας: goo.gl/F3AzdU (η παρακάτω λίστα θα ενημερωθεί αυτόματα). Αν επιθυμείτε να ανανεώσετε ή να τροποποιήσετε τα στοιχεία σας, επικοινωνήστε μαζί μας.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το χρόνο σας, και για τη στήριξή σας.

SEMFE Alumni Contacts - public