Επικείμενη Εκδήλωση Σχολής

Post date: May 22, 2016 8:53:40 AM

Η διοίκηση της σχολής διοργανώνει τη Δευτέρα 30 Μαΐου 2016 εκδήλωση με τίτλο "ΣΕΜΦΕ: ο παράξενος ελκυστής

Οι διπλωματούχοι “επιστρέφουν” στη Σχολή για να παρουσιάσουν τη δουλειά τους".

Ο σύλλογός μας δια μέσου εκπροσώπου μας θα απευθύνει χαιρετισμό κατά την έναρξη του γεγονότος.