Κατάρριψη Πρότασης Διοικούσας - 13/4/2019

Post date: Apr 25, 2019 7:5:22 PM

Την 13η Απριλίου του 2019 συγκλήθηκε η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ με βασικό θέμα την απόφαση-πρόταση της Διοικούσας ΤΕΕ για το καθεστώς ένταξης των διπλωματούχων της σχολής σε ειδικότητες.

Ο Σύλλογος Διπλωματούχων ζήτησε να τοποθετηθεί επί της απόφασης-εισήγησης Στασινού. Κατά τη διάρκεια της σχετικής συζήτησης εκπλαγήκαμε όταν ακούσαμε το Προεδρείο να συντάσσεται με την πρόταση Στασινού (βλ. σχετική ανακοίνωση). Θυμίζουμε ότι, σε προηγούμενη συνεδρίαση, το Προεδρείο είχε εισηγηθεί τη δημιουργία νέας ειδικότητας Μηχανικών ΕΜΦΕ.

Ο Σύλλογος εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο του. Αρχικά, ο πρόεδρος εξέφρασε την πλήρη διαφωνία στην πρόταση-εισήγηση για ένταξη σε μια υποειδικότητα χωρίς αντίκρυσμα με τους διπλωματούχους διαιρεμένους στις ειδικότητες Μηχανολόγου και Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. Δήλωσε ότι η πρόταση ουσιαστικά περιπαίζει τους 2000 και πλέον διπλωματούχους του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Εξέφρασε με ξεκάθαρο τρόπο την πάγια θέση των διπλωματούχων για τη δημιουργία της νέας αυτόνομης ειδικότητας των Μηχανικών των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικής. Ειδικότητα κάτω από την οποία θα «οικοδομηθούν» από το μηδέν οι υπο-ειδικότητες μας βάσει των επιστημονικών και τεχνικών αντικειμένων που καλύπτουμε. Άλλωστε ο Σύλλογος είχε καταθέσει επιστολή προς τα μέλη της Διοικούσας τον Ιανουάριο του 2016 (λίγες εβδομάδες μετά την απόφαση του ΣτΕ), η οποία και περιχάρασσε το πλαίσιο της ορθής επίλυσης του ζητήματός μας, χωρίς σύγκρουση με άλλες ειδικότητες, σε δίκαιες και βιώσιμες βάσεις. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εξέφρασε την πλήρη διάστασή σχετικά με οποιαδήποτε προοπτική ανάμιξής με άλλες ειδικότητες μηχανικών. Έπειτα, στηλίτευσε το πονηρό της αιφνιδιαστικής ανακοίνωσης της πρότασης (λιγότερο από μια μέρα πριν την συνεδρίαση). Στη συνέχεια, αποδόμησε ένα-ένα τα επιχειρήματα της πρωτολογίας του Προέδρου της Διοικούσας, ο οποίος έφερε την πρόταση στην Αντιπροσωπεία. Ο Σύλλογος Διπλωματούχων υπεραμύνθηκε του ενιαίου και αδιάσπαστου του διπλώματός μας λέγοντας ότι η σύγκλητος του ιδρύματος απονέμει το δίπλωμα στου σπουδαστές της Σχολής χωρίς καμμιά αναφορά σε κατευθύνσεις. Ο Πρόεδρος εξέφρασε την απογοήτευσή του για τον αρτηριοσκληρωτικό τρόπο συμπεριφοράς της διοίκησης του ΤΕΕ, αφού δύο και πλέον μήνες όντας «εν δυνάμει» μέλη του, ουδέποτε κληθήκαμε να συζητήσουμε ή να ενημερωθούμε για τα στοιχειώδη. Τη στιγμή μάλιστα που έγιναν οι προβλεπόμενες ενέργειες για πρόκληση συνάντησης.

Ο Σύλλογος, τέλος, έδωσε απαντήσεις και σε μεθοδευμένες παρεμβάσεις συγκεκριμένων μελών τη-ς αντιπροσωπείας που τέθηκαν εκ του πονηρού και επιχείρησαν να παρουσιάσουν την ΣΕΜΦΕ σαν μια σχολή με "δύο κεφάλια". Πρώτον, διατυπώθηκε ο ισχυρισμός για τον ΑΣΕΠ, όπου διδάσκουμε στα Λύκεια και τα Γυμνάσια είτε μόνο σα καθηγητές φυσικής είτε μόνο σα καθηγητές μαθηματικών. Ισχυρισμός ο οποίος και καταρρίφθηκε με την απάντησή μας ότι οι δύο διδάσκουμε και τα δύο. Δεύτερον, αναφέρθηκε ότι στο προεδρικό μας διάταγμα (Π.Δ.) διαχωρίζονται οι Φυσικοί από τους Μαθηματικούς, για να απαντήσουμε ότι η τελευταία παράγραφος του Π.Δ. μας ενοποιεί τον διπλωματούχο ΣΕΜΦΕ σε μια και μόνο οντότητα.

Μετά την ομιλία, το κλίμα άρχισε σιγά σιγά να αλλάζει. Οι φοιτητές της σχολής στήριξαν ουσιαστικά την θέση του Συλλόγου μας και ενωμένα αλλά και συντονισμένα εκφράστηκε η κόκκινη γραμμή μας. Η πλειοψηφία των αντιπροσώπων του ΤΕΕ ουσιαστικά τάχθηκε υπέρ της νέας ειδικότητας ακυρώνοντας την απόφαση-εισήγηση της Διοικούσας. Είχαμε την τύχη με το μέρος μας και οριακά καταψηφίστηκε η πρόταση-εισήγηση Στασινού, με αποτέλεσμα το θέμα μας να παραμένει σε εκκρεμότητα.

Πρόκειται ίσως για την πιο σημαντική (μέχρι τώρα) νίκη των Διπλωματούχων στην υπόθεση ΤΕΕ. Ταυτόχρονα, πρόκειται και για μια ισχυρή ήττα του Προέδρου της Διοικούσας, που επιχείρησε με άκομψο τρόπο να υποβιβάσει καίρια το αποτύπωμα μας στον τεχνολογικό και επιστημονικό χώρο εντός ΤΕΕ. Συνάμα, μια τέτοια απόφαση θα "νέκρωνε" οριστικά το ουσιαστικό μας όπλο, αυτό της απόφαση του ΣτΕ. Η επιτομή του αγώνα των 15 συναδέλφων μας.

Σας βεβαιώνουμε ότι θα παραμείνουμε ακλόνητοι στο καθήκον μας για αναγνώριση, προασπίζοντας τα συμφέροντά των διπλωματούχων. Πλέον η ισχύς τους είναι πολύ μικρή, μπροστά στην δίψα μας για απονομή δικαιοσύνης. Στον συνεχή αυτόν αγώνα, σας θέλουμε μέτοχους και συνοδοιπόρους.

Για τον Συλλογο,

το ΔΣ