Οι Διπλωματούχοι στο ΤΕΕ - Θέμα Ειδικότητας

Post date: Oct 20, 2019 11:16:20 AM

Το Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2019 συνεδρίασε η Αντιπροσωπεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου με θέμα την εγγραφή των αποφοίτων της ΣΕΜΦΕ σε βασική ειδικότητα. Εκεί, ο Σύλλογος Διπλωματούχων, για ακόμα μία φορά, τοποθετήθηκε, ενώ μοίρασε έντυπο υλικό σχετικά με την πάγια θέση του για νέα ειδικότητα του Μηχανικού ΕΜΦΕ. Η ενιαία στάση Διπλωματούχων, Σχολής και Φοιτητών, είχε σαν αποτέλεσμα να καμφθούν και οι τελευταίες αντιρρήσεις εντός του Επιμελητηρίου και να παρθεί μια απόφαση για άμεση ένταξη στην (πιο συγγενική) ειδικότητα, αυτή του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, με μεταβατικό χαρακτήρα και συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, μέσα στον οποίο θα μπορεί να υλοποιηθεί η δημιουργία νέας βασικής ειδικότητας, αυτής του μηχανικού ΕΜΦΕ. Ο χρονικός ορίζοντας τέθηκε σαν όρος με επιστολή, αλλά και με την τοποθέτηση μας απέναντι στο σώμα της Αντιπροσωπείας. Χωρίς αυτόν τον όρο, η οποιαδήποτε δέσμευση απο πλευράς των οργάνων του ΤΕΕ, δεν είχε κατ' εμάς καμία απολύτως πρακτική αξία.

Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση αυτού του χρονοδιαγράμματος, για το οποίο ο Σύλλογος Διπλωματούχων ΣΕΜΦΕ θα είναι ο βασικός συνομιλητής και εγγυητής εντός του ΤΕΕ, θα είναι η εγγραφή τουλάχιστον 100 συναδέλφων, οι οποίοι θα αποτελέσουν την "κρίσιμη μάζα" ώστε να κινητοποιηθούν οι σχετικές διαδικασίες.

Ο Σύλλογος Διπλωματούχων έχει ζητήσει ήδη επίσημα από το ΤΕΕ τις προδιαγραφές που κατοχυρώνουν μεταβατικά τον διπλωματούχο μας κάτω από την ειδικότητα των Ηλεκτρολόγων και την γραπτή απόφαση της αντιπροσωπείας προκειμένου να τα αξιολογήσει και να αναπροσαρμόσει την στάση του με ακλόνητο στόχο τη μόνιμη ειδικότητα του Μηχανικού ΕΜΦΕ με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα.

Για τους λόγους αυτούς, καλούμε τους συναδέλφους που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο ΤΕΕ (αρχικά σαν Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί) συμπλήρωνοντας ΑΜΕΣΑ τη φόρμα με τα στοιχεία τους:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdN94PSMxBY_rA-KvRmpe8X03ES9Vshdnk4CUflUF79RVQunw/viewform

Το ΔΣ,

Δημήτρης Κάραλης (Πρόεδρος)

Λευτέρης Ελμαλής (Αντιπρόεδρος)

Ευάγγελος Αλμπάνης (Γραμματέας)

Σοφία Ευαγγελίδη (Ταμίας)

Κωνσταντίνος Στούρας (Μέλος)