Περιοχές με τουλάχιστον ένα ΣΕΜΦίτη....

Post date: Feb 02, 2014 1:24:0 PM

Στον ακόλουθο χάρτη απεικονίζουμε πόλεις στις οποίες γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένας απόφοιτος ΣΕΜΦΕ, και ενημερώνεται αυτόματα!