(Πρόσφατες) Βάσεις Εισαγωγής ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ

Post date: Jul 25, 2015 2:7:45 PM

Σε αυτό το σύνδεσμο θα συγκεντρώνουμε και απεικονίζουμε τις Βάσεις Εισαγωγής στη ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ τα τελευταία χρόνια.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι βάσεις εισαγωγής σύντομα θα ανέβουν, συμβάλλοντας με τη δράση μας ως Απόφοιτοι ΣΕΜΦΕ για την προβολή της Σχολής και ενημέρωση για το τι όντως κάνει κανείς μετά τη ΣΕΜΦΕ.