Συμβούλιο της Επικρατίας - ΤΕΕ

Post date: Oct 28, 2015 3:36:53 PM

Την Τρίτη 27 Νοεμβρίου συζητήθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας η προσφυγή 11 αποφοίτων ΣΕΜΦΕ εναντίων του ΤΕΕ για τη μη ένταξή τους σε κάποια ειδικότητα. Όλα τα μέχρι τώρα στοιχεία υπέρ μας κατατέθηκαν, και το δικαστήριο έλαβε πλήρη γνώση του προβλήματος. Εν αναμονή της απόφασης λοιπόν...