Φωτογραφίες από Ετήσια Συνάντηση Αποφοίτων ΣΕΜΦΕ 2019

Post date: Jan 04, 2019 11:34:4 AM

Αναρτήσαμε διάφορες φωτογραφίες στο FB group και στο LinkedIn group. Καλή Χρονιά, να είμαστε καλά και του χρόνου!