Χάρτης Αποφοίτων ΣΕΜΦΕ - how to

Post date: Jun 13, 2015 7:29:5 PM

Πληροφορίες για το πως να βρει κανείς πανεπιστήμια και εταιρείες που πέρασαν Απόφοιτοι της ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ, τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα, και αν υπάρχει Απόφοιτος ΣΕΜΦΕ στην πόλη σας!

Βοηθήστε να βρούμε όλους τους Αποφοίτους ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ και καταγράψουμε τις επιλογές τους μετά τη Σχολή προωθώντας τους την ηλεκτρονική φόρμα αποφοίτου: goo.gl/F3AzdU