15 & Σύλλογος Υποχρεώνουν το ΤΕΕ Για Απόφαση

Post date: Nov 18, 2018 9:36:15 PM

Το ΤΕΕ, βάσει της απόφασης του ΣτΕ και της τελευταίας διορίας που δόθηκε κατόπιν παράκλησης του δικηγόρου του ΤΕΕ, υποχρεούται μέχρι την 8η Δεκεμβρίου του 2018 να έχει απαντήσει εγγράφως στο ερώτημα των 15 αν εντάσσει ή όχι στα μητρώα του τους διπλωματούχους της ΣΕΜΦΕ.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει την πραγματικότητα ότι η “Κίνηση των 15” και η σταθερή παρουσία και πίεση του Συλλόγου προς τη σχολή και απέναντι στο ΤΕΕ αποτέλεσαν τον καταλύτη για την συμμόρφωση του ΤΕΕ, το οποίο 19 έτη δεν έλαβε ποτέ επίσημη θέση για το θέμα, ακόμα και ύστερα απο αιτήσεις εγγραφής αρκετών συναδέλφων στα μητρώα του όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Η θέση του συλλόγου συνοψίζεται στην άμεση ένταξη των διπλωματούχων σε νέα ξεχωριστή αυτόνομη ειδικότητα Μηχανικού Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών σε ισοτιμία με τις υπόλοιπες ειδικότητες μηχανικών.

Αυτή την θέση θα προβάλλουμε με μαχητικότητα και παρρησία προς τα αρμόδια όργανα.