Εγγραφή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.)

Στην παρούσα σελίδα θα συμπεριλάβουμε όλες τις ενέργειες που έγιναν για την ένταξη όσων αποφοίτων μας το επιθυμούν στο ΤΕΕ.

[υπό κατασκευή, αλλά μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τα όποια σχόλια σας σχετικά με τα παρακάτω]

Ιστορική αναδρομή

Η αβεβαιότητα που διέπει το επαγγελματικό γίγνεσθαι των διπλωματούχων ακολουθεί τη ΣΕΜΦΕ απο το έτος ίδρυσής της (1999). Παρά την γενικευμένη παροδοχή ότι ο χρόνος θα φέρει και τα διακαή δικαιώματα στους αποφοίτους, η πράξη έδειξε κάτι ριζικά διαφορετικό. Για την επίτευξη ενός αντικειμενικού στόχου απαιτείται μια ελαχιστική βάση συννενόησης και σύμπλευσης. Κυρίως το πρώτο, όταν εκφράσθηκε απο τη βάση των φοιτητών αποτέλεσε το εφαλτήριο της κατοχύρωσης του Προεδρικού Διατάγματος (2007), που αυτόματα σήμανε και το δικαίωμα συμμετοχής των διπλωματούχων σε θέσεις μαθηματικών ή φυσικών επιστημόνων. Σήμερα αυτό θεωρείται δεδομένο. Πολλοί που τότε έβλεπαν διστακτικά ή αρνητικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο, σήμερα κάνουν χρήση του δικαιώματος αυτού για την κάλυψη θέσεων σε οργανισμούς, υπηρεσίες, τράπεζες, εκπαίδευση κ.α. Χωρίς την αποφασιστική συστράτευση των υγιών δυνάμεων εντός και εκτός σχολής το παραπάνω θα συνέχιζε να είναι μέχρι και σήμερα "ζήτημα χρόνου".

Τις τελευταίες δεκαετίες, οι εξελίξεις στον επιστημονικό και εργασιακό στοίβο τρέχουν με εκθετικό ρυθμό. Εμείς, σαν νέοι

επιστήμονες δεν πρέπει να μένουμε στάσιμοι. Στo πλαίσιο αυτό, η πορεία κατάκτησης εργασιακών και επαγγελματικών δικαιωμάτων των διπλωματούχων δεν σταματάει (και δεν πρέπει να σταματάει) στο 2007. Η λεγόμενη "Κίνηση των 15" υπο την αιγίδα του Συλλόγου μας αποτελεί την σοβαρότερη μέχρι σήμερα νομικά οργανωμένη κίνηση προς την κατεύθυνση κατοχύρωσης εντός του ΤΕΕ. Μέσα στο 2015, θα γνωρίζουμε τι αποφασίζουν τα ανώτατα δικαστήρια της χώρας σχετικά με το δίκαιον του αιτήματός της ένταξής μας στο ΤΕΕ. Ένα δικαίωμα που δεν δεσμεύει, αλλά παρέχει επιπλέον επαγγελματικές διεξόδους.

Ο Σύλλογος Διπλωματούχων της ΣΕΜΦΕ, σχεδιάζει και υλοποιεί με άξονα το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα για το σύνολο των διπλωματούχων, στις τρέχουσες συνθήκες. Σε αυτή την προσπάθεια χρειάζεται η συμμετοχή όλων.