Μετά τη ΣΕΜΦΕ τι?

Μακροπρόθεσμος στόχος μας είναι να καλέσουμε Αποφοίτους ΣΕΜΦΕ που το επιθυμούν να καταγράψουν την εμπειρία τους και τις συμβουλές τους για το "Μετά ΣΕΜΦΕ" σε ένα συλλογικά γραμμένο αρχείο, που θα διανέμεται ελεύθερα σε όλα τα μέλη της Κοινότητας της ΣΕΜΦΕ. Σύντομα, θα τμηματοποιήσουμε αυτή τη σελίδα στις επιλογές:

1. Μεταπτυχιακά

2. Διδακτορικά/ Έρευνα

3. Δουλειά (ναι, απλά με το πτυχίο, ΣΕΜΦΕ είμαστε!)

4. Κάτι άλλο?

Αν θέλετε να ανακοινώσουμε κάτι σχετικό με τα παραπάνω για αποφοίτους ΣΕΜΦΕ, επικοινωνήστε μαζί μας. Ήδη, στην περιοχή μελών του site μας θα βρείτε ανακοινώσεις Αποφοίτων μας που αναζητούν άλλους ΣΕΜΦίτες για δουλειά ή και διδακτορική έρευνα (διαθέσιμο μόνο στα μέλη μας).

Προς το παρόν, μπορείτε να συμβουλευτείτε το forum ΣΕΜΦΕ για μεταπτυχιακά ΣΕΜΦΕ αλλά και για ευρύτερα θέματα μετά το πτυχίο.