Θέσεις Εργασίας/ Πρακτικής Άσκησης

    • Αν θέλετε να λαμβάνετε email με όλες τις νεότερες ανακοινώσεις μας, πατήστε "Εγγραφή σε αναρτήσεις" παρακάτω. Αν δεν γνωρίζετε πως να χειριστείτε τα RSS feeds, μπορείτε να συμβουλευθείτε αυτό τον ιστότοπο.

Optimization Specialist - Jun 15, 2014 11:21:47 AM

Senior Data Science Consultant - Jun 15, 2014 11:26:21 AM

C++ Developer for Bloomberg, London - Jul 11, 2014 6:3:26 PM

Oikos PhD fellowship in Finance - Jan 19, 2015 9:9:3 AM

Propositions Manager, UpStream, Athens - Sep 15, 2015 10:19:37 AM

Amazon, καριέρα σε Marketing - Dec 15, 2016 12:35:28 AM

Google, Athens (3 positions) - Apr 01, 2019 6:6:25 PM