Βέλγιο - Yποτροφία στον τομέα των τηλεπικοινωνιών

Post date: Jun 12, 2016 7:43:55 PM

Το Εμπορικό Τμήμα της Βαλλονίας*, της Πρεσβείας του Βελγίου, ενημερώνει για τη χορήγηση μίας υποτροφίας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Η υποτροφία αυτή χορηγείται από τη βελγική εταιρεία “CULLEN INTERNATIONAL” http://www.cullen-international.com/, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο των τηλεπικοινωνιών, των ψηφιακών μέσων και της ψηφιακής οικονομίας.