Διδακτορικό στις περιοχές Biochemical Engineering, Physics, Chemistry and Material Sciences

Post date: Dec 01, 2015 8:10:0 PM

The Computational Design of Nanostructured Biomimetic Catalysts

University of Bath, Department of Chemical Engineering

Professor Herdes

Application Deadline: Friday, February 12, 2016

Δείτε την σχετική ανακοίνωση και επικοινωνήστε με την Εύη Γκίκα, Απόφοιτο ΣΕΜΦΕ (2004) για περισσότερες λεπτομέρειες.