Θέση Μεταπτυχιακού Ερευνητή σε Big Data στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Post date: Jun 08, 2014 11:49:14 AM

Το Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π. προκηρύσσει μία (1) αμειβόμενη θέση Μεταπτυχιακού Ερευνητή με έμφαση στην έρευνα σε δεδομένα Μεγάλου Όγκου (Big Data) και πιο συγκεκριμένα στην μοντελοποίηση και βελτιστοποίηση πολλαπλών ροών εργασίας (analytics workflows), στα πλαίσια του ASAP EU project, http://asap-fp7.eu/ (έναρξη Μάρτιος 2014)

Η θέση θα είναι πλήρους απασχόλησης, με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα (ανάλογα με την εμπειρία του ερευνητή).

Απόφοιτοι με εξαιρετικά βιογραφικά με ή χωρίς Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ενθαρρύνονται να κάνουν αίτηση.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απαντήσουν σε αυτή την εκδήλωση ενδιαφέροντος, στέλνοντας μία σύντομη έκθεση ενδιαφερόντων και βιογραφικό σημείωμα στους:

Δ. Τσουμάκο: dtsouma@cslab.ece.ntua.gr (τεχνικός υπεύθυνος έργου)

Ν. Κοζύρη: nkoziris@cslab.ece.ntua.gr

Πηγή: http://www.cslab.ntua.gr/~dtsouma/cslab_phd_pos.html