3 ερευνητικές θέσεις στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Post date: Mar 03, 2019 7:32:6 PM

Θα θέλαμε να ανακοινώσουμε τις εξής θέσεις στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

  1. Μία θέση Μεταδιδακτορικού Επιστημονικού Συνεργάτη

  2. Δύο θέσεις Επιστημονικών Συνεργατών για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Οι υποψήφιοι θα εργαστούν για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σύντηξης (https://www.euro-fusion.org/) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Η σύμβαση δύναται να έχει διάρκεια τουλάχιστον τριών (3) ετών.

Το Ερευνητικό έργο που καλoύνται να εκτελέσουν οι Επιστημονικοί Συνεργάτες περιλαμβάνει πειραματική εργασία στο ΕΚΕΦΕ «Δ» και σε Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Κέντρα η οποία αναφέρεται στη μελέτη της επίδρασης ακτινοβολίας ιόντων και νετρονίων στις ιδιότητες των υλικών με εφαρμογή στην παραγωγή ενέργειας μέσω σύντηξης.

Προκήρυξη θέσης http://www.demokritos.gr/jobs/015-2019-570/

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 28 Μαρτίου 2019

Πληροφορίες: Κ. Μεργιά, kmergia@ipta.demokritos.gr, τηλ.: 210-6503706

--------------------------------

Dr Konstantina (Dina) Mergia

Research Director

National Centre for Scientific Research “Demokritos”

Institute for Nuclear and Radiological Science and Technology, Safety and Energy

15341 Aghia Paraskevi Attikis

Athens, Greece

Tel: +30 210 6503706

Mob: +30 6951974693

Email: kmergia@ipta.demokritos.gr

http://www.ipta.demokritos.gr/kmergia

http://www.ipta.demokritos.gr/ftg/