Βάσεις Εισαγωγής ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ

Στο άνω γράφημα απεικονίζουμε τις Βάσεις Εισαγωγής στη ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ τα τελευταία χρόνια (ΓΕΛ Γενική Σειρά Ημερήσια Λύκεια). Να σημειώσουμε ότι ο αριθμός εισακτέων ΣΕΜΦΕ μεταβάλλεται ανά χρονιά και κυμαίνεται κοντά στους 150 εισακτέους. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι βάσεις εισαγωγής σύντομα θα ανέβουν, συμβάλλοντας με τη δράση μας ως Απόφοιτοι ΣΕΜΦΕ για την προβολή της Σχολής και ενημέρωση για τις κορυφαίες ευκαιρίες απασχόλησης και έρευνας που αποκτούνται με ένα σύγχρονο πτυχίο όπως της ΣΕΜΦΕ.

Κωνσταντίνος Στούρας (Απόφοιτος ΣΕΜΦΕ 2010)